Thư mời tham dự lễ trao giải và khai mạc

Triển lãm ảnh Nghệ thuật Đen Trắng
Thời gian: 9 giờ 00, thứ sáu 28 tháng 12 năm 2018.
Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

KẾT QUẢ

Tác phẩm chọn triển lãm & Tác phẩm được giải thưởng

THÔNG BÁO TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

BTC chưa công bố tác phẩm được chọn triển lãm trên website và sẽ gửi email thông báo đến các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm qua email, các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ phóng rọi ảnh có kích thước 30cm X 45cm và gửi về cho văn phòng Hội Nhiếp Ảnh Tp.HCM.
Hiện nay, một số tác giả không nhận được email thông báo, vui lòng kiểm tra email spam (cách kiểm tra: vào Email -> chọn danh sách mở rộng - Spam) hoặc liên lạc với Mai Vinh - 02633700292 để được hỗ trợ.

Thông báo chấm ảnh công khai

Kính mời toàn thể các tác giả, người hâm hộ quan tâm đến nhiếp ảnh tới tham dự cuộc chấm giải thuởng tại Văn phòng Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh (HOPA) số 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM vào lúc 8h00 ngày 23/12/2018.

Thông báo thanh toán

BTC nhận thanh toán cho đến hết ngày 5/12/2018, mọi thông tin vui lòng liên hệ Duy Nghĩa - 083.780.4437

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 518 tác giả, 57 tỉnh/thành và 4055 tác phẩm

Thư mời tham dự lễ trao giải và khai mạc

Triển lãm ảnh Nghệ thuật Đen Trắng
Thời gian: 9 giờ 00, thứ sáu 28 tháng 12 năm 2018.
Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

KẾT QUẢ

Tác phẩm chọn triển lãm & Tác phẩm được giải thưởng

THÔNG BÁO TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

BTC chưa công bố tác phẩm được chọn triển lãm trên website và sẽ gửi email thông báo đến các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm qua email, các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ phóng rọi ảnh có kích thước 30cm X 45cm và gửi về cho văn phòng Hội Nhiếp Ảnh Tp.HCM.
Hiện nay, một số tác giả không nhận được email thông báo, vui lòng kiểm tra email spam (cách kiểm tra: vào Email -> chọn danh sách mở rộng - Spam) hoặc liên lạc với Mai Vinh - 02633700292 để được hỗ trợ.

Thông báo chấm ảnh công khai

Kính mời toàn thể các tác giả, người hâm hộ quan tâm đến nhiếp ảnh tới tham dự cuộc chấm giải thuởng tại Văn phòng Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh (HOPA) số 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM vào lúc 8h00 ngày 23/12/2018.

Thông báo thanh toán

BTC nhận thanh toán cho đến hết ngày 5/12/2018, mọi thông tin vui lòng liên hệ Duy Nghĩa - 083.780.4437

THỂ LỆ

Thể lệ