HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch HOPA, - Chủ tịch.

2. Ông Bùi Minh Sơn - Chủ tịch HĐNT HOPA - Thành viên.

3. Ông Đồng Đức Thành - P. Chủ tịch HĐNT HOPA - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Mạnh Sinh - UV Ban Chấp hành HOPA -Thành viên.

5. Bà Đoàn Thi Thơ - UV Hội đồng Nghệ thuật HOPA -Thành viên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 518 tác giả, 57 tỉnh/thành và 4055 tác phẩm