Thông báo chấm ảnh công khai

Kính mời toàn thể các tác giả, người hâm hộ quan tâm đến nhiếp ảnh tới tham dự cuộc chấm ảnh giải thưởng Đen-Trắng 2018, tại Văn phòng Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh (HOPA) số 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM vào lúc 8h00 ngày 23/12/2018.

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 518 tác giả, 57 tỉnh/thành và 4055 tác phẩm