THÔNG BÁO TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia

BTC chưa công bố tác phẩm được chọn triển lãm trên website và sẽ gửi email thông báo đến các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm qua email, các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ phóng rọi ảnh có kích thước 30cm X 45cm và gửi về cho văn phòng Hội Nhiếp Ảnh Tp.HCM.
 

BTC đề nghị tác giả không được công bố tác phẩm được chọn triển lãm lên mạng xã hội trong thời gian đang chấm thi, chỉ công bố sau khi BTC đã công bố tác phẩm lên website của cuộc thi. Nếu tác giả nào tự công bố tác phẩm được chọn triển lãm thì BTC có quyền loại tác phẩm đó mà không cần thông báo cho tác giả.

Chú ý

Hiện nay, một số tác giả không nhận được email thông báo, vui lòng kiểm tra email spam (cách kiểm tra: vào Email -> chọn danh sách mở rộng - Spam) hoặc liên lạc với Mai Vinh - 02633700292 để được hỗ trợ.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 518 tác giả, 57 tỉnh/thành và 4055 tác phẩm